I KONFERENCJA ODZIEŻ W TRANSPORCIE

 

 

20 stycznia 2016 r. – środa
11.00 – 11.45 rejestracja uczestników

11.45 – 12.00 uroczyste rozpoczęcie konferencji

Adam Musiał, Dyrektor, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
Moderator spotkania
Marek Ulewicz, Prezes Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego; Przedsiębiorstwo Odzieżowe „MODUS” S.A.

12.00 – 15.00 wystąpienia zaproszonych gości

◊ Urząd Transportu Kolejowego
◊ Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Bartłomiej Buczek, Ekspert Izby, Temat: „Historia munduru w transporcie”
◊ Urząd Zamówień Publicznych, dr Justyna Pożarowska, Radca Generalny, Temat: ”Co pozwalają uwzględniać przepisy z zakresu zamówień publiczny? Kwestie jakościowe, społeczne i innowacyjne”
◊ Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego, Paweł Tkaczyk, Członek Zarządu, Temat: „Korzyści współdziałania transportu publicznego i przemysłu włókienniczego”
◊ Federacja Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego, Zbigniew Kaniewski, Przewodniczący,Temat: „Społeczne aspekty w zamówieniach publicznych i sektorowych”
◊ Instytut Włókiennictwa, dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, Dyrektor, Temat: „Rola i zadania Instytutu Włókiennictwa w kreowaniu nowych rozwiązań branży włókienniczej”
◊ Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego, dr hab. inż. Jarosław Konieczny, Adiunkt, Temat: „Właściwości fizyczne materiałów mundurowych teraźniejszość i przyszłość”
◊ Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce, Sławomir Centkowski, Wiceprezydent, Temat: „Odzież ochronna maszynisty, doświadczenia i uwagi”
◊ Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich i Pracowników Transportu, Krzysztof Piejko, V-ce Przewodniczący, Temat: „Odzież służbowa drużyn konduktorskich, doświadczenia i uwagi”
◊ Kancelaria Doradztwa Podatkowego Mariusz Gotowicz, Temat: „Podatkowe aspekty rozliczania odzieży korporacyjnej, roboczej i reklamowej”

◊ CP Centrum Prawa Sp. z o.o. S.K., Maciej Sarnowski, Doradca ds. zamówień publicznych, Temat: „Odpowiedzialność pracodawcy za bezpieczeństwo użytkowania odzieży służbowej w odniesieniu do dyrektyw prawa unijnego oraz krajowego”

15.00 – 16.00 Obiad
16.00 – 18.00 wystąpienia i prezentacje

Maria Budzińska, Expert konstrukcji odzieży, Temat: „Prawidłowe przygotowanie dokumentacji technicznej”

◊ Instytut Włókiennictwa, mgr inż. Halina Królikowska, Kierownik Laboratorium, mgr inż. Wiesława Lota, Z-ca Kierownika Laboratorium Badań chemicznych i Analiz Instrumentalnych, Temat: „Parametry techniczne i użytkowe tkanin i materiałów używanych do produkcji odzieży
mundurowej”
Andrzej Pilc, Ekspert, Temat: „Wełna sprawdzonym wyrobem od tysiącleci”
Zakłady Przemysłu Wełnianego 9 Maja S.A., Prezes Zarządu
◊ TOMTEX S.A., Adam Miernik, Prezes Zarządu, Temat: „Proces produkcyjno-technologiczny tkanin mundurowych”
◊ Przedsiębiorstwo Odzieżowe MODUS S.A., Marek Ulewicz, Prezes Zarządu, Iwona Kłóskowicz, Specjalista ds. handlowych,
Temat: „Doświadczenia w kontekście obsługi transportu publicznego – przykłady z życia wzięte”
◊ Fabryka Nici AMANDA Sp. z o.o., Janusz Mirowski, Prezes Zarządu, Temat: „Jak wykończyć mundur, a nie wykończyć producenta”
◊ Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej., pułkownik Grzegorz Mosiołek, Zastępca Szefa Służby Materiałowej
Temat: „Dobre praktyki dotyczące odzieży mundurowej w Wojsku Polskim”

18.00  Dyskusja
19.30 uroczysta kolacja z udziałem zaproszonych gości

Pokaz „Mundur wczoraj i dziś”
Przedsiębiorstwo Odzieżowe „MODUS” S.A.

21 stycznia 2016 r. – czwartek
8.00 – 9.30 śniadanie
9.45 zbiórka przed hotelem
10.00 wyjazd studyjny
Zakłady Przemysłu Wełnianego „TOMTEX” S.A.
12.00 powrót do hotelu
12.15 zakończenie konferencji, losowanie upominków.
12.45 Lunch

stoiska

Aktualny program do pobrania:

Program konferencji