Od kilkunastu lat zachodzi szereg zmian dotyczących kształtu rynku transportu publicznego w Polsce, w tym ubrań dedykowanych osobom pracującym w transporcie publicznym: kolei, tramwajach, autobusach, lotnictwie itd.

Jako samorząd gospodarczy, zauważamy w tym zakresie szereg niepokojących tendencji:

  • podstawą zmian dotyczących ubiorów jest wizerunek i budowanie marki,
  • bezpieczeństwo i ergonomia odzieży jest marginalizowana – brak wymogów certyfikacji,
  • rachunek ekonomiczny powoduje znaczny spadek jakości ubiorów, szczególnie w zakresie odzieży importowanej.

W związku z powyższym, podjęliśmy inicjatywę mająca na celu wprowadzenie dobrych praktyk w zakresie umundurowania służb transportowych, w tym wprowadzenie odpowiednich standardów zarówno w zakresie jakości, ergonomii jak i bezpieczeństwa, co w efekcie ma doprowadzić do wypracowania podstaw certyfikacji takiej odzieży.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele Spółek Grupy PKP, kolejowych przewoźników samorządowych, spółek transportu tramwajowego, Przedsiębiorstw Komunikacji Miejskich oraz przedsiębiorcówz branży. Obecni będą również reprezentanci Urzędu Transportu Kolejowego, Instytutu Kolejnictwa, Instytutu Włókiennictwa, Związku Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego, Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu Kolejowego, Federacji niezależnych Związków Zawodowych Przemysłu Lekkiego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej oraz branżowych związków zawodowych.