ODZIEŻ W TRANSPORCIE

I Szkolenie „Odzież w Transporcie”

odbyło się pod patronatem

logo_zpppt

 

 

Szkolenie było kontynuacji tematyki podjętej podczas I Konferencji „Odzież Służbowa dla Transportu Publicznego”, która została zorganizowana przez nasz Samorząd w styczniu br. i spotkała się z dużym zainteresowaniem branży. Spotkanie miało na celu wprowadzenie dobrych praktyk w zakresie umundurowania służb transportowych, w tym wprowadzenie odpowiednich standardów zarówno w zakresie jakości, ergonomii jak i bezpieczeństwa, co w efekcie ma doprowadzić do wypracowania podstaw certyfikacji takiej odzieży.

Dwudniowy cykl szkolenia obejmował zagadnienia techniczne, prawne i ekonomiczne z zakresu:

  • obecnego stanu rynku mundurów w transporcie,
  • potrzeb w zakresie odzieży w transporcie,
  • składu, właściwości fizycznych materiałów odzieżowych wykorzystywanych w transporcie,
  • dodatków mundurowych,
  • ergonomii i higieny odzieży mundurowej,
  • technicznych i estetycznych aspektów konstruowania odzieży mundurowej,
  • zamówień publicznych,
  • tworzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.